VOOR ZORGVERLENERS

Informatie voor zorgverleners

Het MMNU

Zoals de naam al zegt vormen wij een eerstelijns, multidisciplinair netwerk dat bestaat uit (para)medici die affiniteit hebben met het behandelen van NAH patiënten. Gezamenlijk vormen wij een netwerk met als doel integrale, deskundige en samenhangende zorg te waarborgen voor mensen met NAH en hun omgeving in alle fasen van de aandoening.

 

Lokale netwerken

Binnen het MNNU zijn er een aantal lokale netwerken die binnen een gemeente met elkaar samenwerken waardoor er korte lijntjes zijn. Dit is belangrijk en nodig voor de juiste behandeling van de NAH patiënt. 

Klik op de naam van het netwerk om op de desbetreffende website te komen:

Contactpersonen
 
Het MNNU werkt samen met instellingen en organisaties in de nulde, tweede en derde lijn uit zowel regio Utrecht als uit de rest van het land. Onderstaande infographic is gemaakt om inzichtelijk te maken hoe de regionale zorg in Utrecht (globaal) is georganiseerd. Heb jij als zorgverlener een specifieke vraag over een bepaalde aangeboden therapie of een interventie in bijvoorbeeld een revalidatiecentrum? Of wil je contact voor betere samenwerking of een keer meekijken op een andere werkplek? Klik dan op deze link en benader de contactpersoon waar jij naar op zoek bent.
 
Daarnaast neemt de Hogeschool Utrecht deel aan het MNNU waardoor we op het gebied van onderzoek en scholing goed kunnen samenwerken. Ook is in de infographic te zien dat er binnen de regio wordt samengewerkt met andere kennisinstituten.
 
 

 

Verwijzer

Binnen het MNNU maken we gebruik van een stroomschema zodat binnen het netwerk bekend is naar wie hij of zij kan verwijzen wanneer er vragen en of problemen in de thuissituatie van een patiënt zijn. 

Bent u huisarts of andere zorgverlener die wil doorverwijzen? Wij hebben een informatiefolder ontwikkeld waarin uitgelegd wordt bij welke problemen u moet doorverwijzen en naar welk type zorgverlener.

Bent u beweegcoach in de 0-lijn? Dan kunt u gebruik maken van de Terugverwijsgids. Deze gids biedt een leidraad voor beweegcoaches om problemen te kunnen herkennen bij deelnemers in de groepen en geeft richting aan de keuze voor een zorgprofessional waarnaar terug verwezen kan worden.

MNNU organisatie

Vereniging

Het MNNU is een vereniging welke georganiseerd wordt door:

  • Annemarieke Bouma, secretaris penningmeester
  • Jelmer Klomp, voorzitter
  • Marielle Wittekamp, algemeen bestuurslid
  • Nienke Warmerdam, adviseur
  • Marieke Buitenhuis, adviseur
 

Missie en doel MNNU:


Bijeenkomsten

Twee keer per jaar wordt er een regionale ketenavond georganiseerd met inhoudelijke presentaties en netwerktijd. Zorgverleners uit het UMCU, Hoogstraat Revalidatie en Axioncontinu Parkgraaf organiseren samen met het MNNU deze avond waarin samenwerking en verdieping centraal staan.

Werkgroep

Een actieve werkgroep houdt zich bezig houdt met aansturing van de activiteiten gericht op de visie en de missie. De werkgroep organiseert de regionale ketenavonden, geeft vorm aan de organisatiestructuur van het netwerk, ziet toe op naleving van kwaliteitseisen,  brengt de stakeholders in kaart die op de hoogte moeten zijn gesteld van het bestaan van het MNNU en is betrokken bij het ontwikkelen van de website.

De werkgroep bestaat uit:

Annemarieke Bouma, ergotherapeut.

Marieke Buitenhuis, fysiotherapeut.

Jelmer Klomp, fysiotherapeut.

Jacqueline Outermans, docent HU

Nienke Warmerdam, docent HU

Marielle Wittekamp, fysiotherapeut.

Deelnemen aan het MNNU

Gemotiveerd om bij te dragen aan de kwaliteit van de NAH zorg in onze regio en voldoe je aan de vereisten? Neem dan ook deel aan het MNNU! Neem voor vragen of aanmelding contact met ons op via de knop onderaan deze pagina.

Het MNNU is een open netwerk met een laagdrempelig toelatingsbeleid. Neem voor vragen of aanmelding contact met ons op via de knop onderaan deze pagina.

Kennis- en ervaringsvereisten

Netwerk gerelateerde vereisten

Werkinhoudelijke afspraken

(Bij)scholing en voorwaarden