Multidisciplinair NAH netwerk Utrecht (MNNU)

De juiste zorg op de juiste plaats voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

WAT IS EN DOET HET MNNU

Wij zijn een regionale, multidisciplinaire keten die bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners bij Niet Aangeboren Hersenletsel. Gezamenlijk vormen wij een netwerk met als doel integrale, deskundige en samenhangende zorg te waarborgen voor NAH-patiënten en hun omgeving tijdens de ziekenhuisopname, revalidatie en in de chronische fase.
Deze website is bedoeld voor patiënten met NAH, hun partner of mantelzorger(s), verwijzers en andere behandelaren. U vindt informatie over het ontstaan en de gevolgen van NAH en u kunt een gespecialiseerde zorgverlener vinden bij u in de buurt.

Zorg op maat

Aangesloten zorgverleners bieden:

Activiteiten

Nieuws

Zorgverleners aan het woord

Maud Bos

Fysiotherapeut eerste lijn Zorgspectrum

“Een netwerk maakt dat er korte lijnen zijn tussen de ziekenhuizen, revalidatiecentra,  zorgorganisaties en de eerste lijn. Zowel mono als multidisciplinair. Op deze manier kunnen wij de cliënt goede zorg bieden. We zien elkaar regelmatig om informatie uit te wisselen, processen te evalueren, casuïstiek te bespreken etc.  Ik vind het werken  in een netwerk waardevol voor mijzelf en een absolute meerwaarde voor de cliënt.”

Maurits Sloots

Ergotherapeut UMCU

 “Ik vind het belangrijk dat wanneer mijn patiënt weer thuis is daar passende ergotherapeutische zorg ontvangt. Daarom stuur ik patiënten graag door naar een collega ergotherapeut uit het netwerk die is gespecialiseerd in hulpvragen bij niet aangeboren hersenletsel en daarmee de meest passende begeleiding kan geven.”

Jessica Pieterson

Logopedist Hoogstraat

“Ik vind het belangrijk om aangesloten te zijn zodat er korte lijntjes zijn. Dit is voor de revalidant prettig omdat we dan snel kunnen overleggen en je goed, naar het juiste specialisme, kunt doorverwijzen. Ook houden we elkaar op deze manier goed en snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.”